Conflictmanagement 

 

Meer en meer dringt het besef in organisaties door dat conflicthantering een belangrijke kwaliteit is om doelstellingen te bereiken. Veel bedrijven maken dan ook bewust beleid op het gebied van conflictmanagement of hebben een Intergraal conflictmanagement systeem (ICMS). Men is dan bewust bezig met het productief inzetten van verschillende visies en competenties en voorkomt dat belangentegenstellingen onnodig uitgroeien (escaleren) tot vastzittende conflicten.

 

Als conflictconsultant en conflictcoach help ik organisaties een visie op het hanteren van belangentegenstellingen te ontwikkelen die past bij de cultuur en context van de organisatie. Daarnaast ondersteun ik bij het implementeren van een samenhangend stelsel van rollen, procedures en protcollen in het kader van een ICMS. Tenslotte train ik management en HRM in communicatie gericht op conflictpreventie- en conflicthantering en geef ik praktische tools voor deëscalatie en (hernieuwde) verbinding. 

 

Organisaties die bewust investeren in ICMS zijn productiever, besparen op kosten die gepaard gaan met het deëscaleren van vergevorderde conflicten zoals juridische procedures om afscheid te nemen van medewerkers. Zij zijn in het algemeen beter in staat om de juiste medewekers aan zich te binden en kunnen medewerkers die niet(meer) bij de organisatie passen makkelijker en zonder al te veel energie loslaten. Verder spelen ze beter in op klantverwachtingen en zijn ze 

 

 

Scheidingsmediation

scheiden doe je als partners, niet als ouderslees verder >>
mfnaikikai-foundation verenigingvoormindfulness crkbo