Aikido

Aikido is een krijgskunst die zijn oorsprong vindt in Japan in het begin van de 20e eeuw. Op een managementtraining voor beginnende managers kwam ik ermee in aanraking. In Aikido ligt de nadruk niet op het verslaan van de tegenstander maar juist op het creëren van harmonie.  Ik was gefascineerd door het schijnbare gemak waarmee aanvallen werden geneutraliseerd en werden gebruikt om een harmonieuze toestand te bereiken in plaats van om te winnen ten koste van de ander.  Het woord Aikido is te vertalen als de weg van harmonie. (Ai = harmonie, Ki = levenskracht en Do= weg of pad).  In Aikido houdt men zich bezig met het optimaal benutten van energie voor zichzelf en in contacten met anderen. Je leert te bewegen vanuit een stevige basis en natuurlijke balans en van daaruit in te spelen op situaties die op je pad komen. Daardoor worden bewegingen ontspannen in plaats van geforceerd.  


De principes die ten grondslag liggen aan het Aikido zijn universeel en daarom ook buiten het kader van de krijgskunst breed toepasbaar:
  • In harmonie leven met jezelf en met anderen (ai) 
Respect voor jezelf en voor anderen is een belangrijk principe. Dit komt onder andere tot uitdrukking in het feit dat Aikido geen competitie kent. Het gaat er niet om te winnen van de ander maar om een win-win situatie tot stand te brengen, ongeacht zijn of haar intenties.  Om de ander met respect te kunnen behandelen moet je in de eerste plaats aandacht en respect hebben voor jezelf.  Aikido leert je om je eigen kwaliteiten te ontdekken en in te zetten, je leert te bewegen vanuit eigen kracht en niet als reflexmatige reactie op wat anderen doen of zeggen.
 
  • Laten stromen van lichaamsenergie (ki)
Oosterse culturen geloven erin dat wanneer mensen in balans zijn de lichaamsenergie optimaal stroomt. Deze balans ontstaat wanneer hoofd, hart en buik ‘met elkaar in evenwicht zijn’. Het hoofd staat in deze benadering voor elementen als ‘rationaliteit’,  ‘focus’, ‘doelgerichtheid’ en ‘doelmatigheid’.  Het hart staat voor elementen als ‘gevoel/emotie’, ‘flexibiliteit’, inlevingsvermogen, passie en de buik staat voor ‘evenwicht’ en ‘bron van energie’. Aikido leert je te bewegen vanuit een onwrikbare stabiele basis, daarbij steeds flexibel inspelend op de omstandigheden. In het Westen zijn we geneigd om veel bezig te zijn met ‘hoofdactiviteiten’; denken, brainstormen, analyseren, overwegen, beslissen.  Aikido helpt je de balans te herstellen en hoofd, hart en buik met elkaar in evenwicht  te brengen. Daardoor voel je je beter in je vel, leef je op een prettiger wijze samen met anderen en in contact met de natuur.   
 
  • Voortdurende ontwikkeling en verlegging van grenzen (do)

Door te blijven werken aan je eigen balans en ontwikkeling ben je beter in staat anderen op een evenwichtige wijze tegemoet te treden en zal het contact gemakkelijker verlopen.

 

Arbeidsmediation

het gaat er niet om of je conflicten tegen komt in je leven, het gaat er om wat je met de conflicten doet

lees verder >>
mfnaikikai-foundation verenigingvoormindfulness crkbo