Arbeidsmediation

 

Zowel werkgever als werknemer zijn gebaat bij een gezonde arbeidsrelatie. In de beste relaties ontstaan er echter van tijd tot tijd conflicten. Veel mensen ontwijken problemen of conflicten liever dan dat ze er gebruik van maken om te leren en te groeien. Daardoor escaleren meningsverschillen en weerstanden vaak tot serieuze conflicten en zijn de betrokkenen zover uit elkaar gegroeid dat zij elkaar in de communicatie niet meer zelfstandig kunnen vinden. 

Het inzetten van een mediator zorgt voor het herstellen van de balans in de communicatie en de relatie.  De mediator helpt betrokkenen om de communicatie weer op gang te brengen of te verbeteren.  Hij helpt hen om pijnpunten en emoties op een constructieve manier te bespreken en samen te zoeken naar gemeenschappelijke belangen. Vervolgens laat hij hun een gewenst gezamenlijk toekomstbeeld schetsen en ondersteunt hij hun bij het zoeken naar oplossingen om dat toekomstbeeld waar te gaan maken.  Worden deze oplossingen gevonden dan leidt dat meestal tot reïntegratie, een verbetering van de werksfeer, toename van het werkplezier en toename van de arbeidsproductiviteit.

Is het conflict dusdanig geëscaleerd dat het herstellen van de arbeidsrelatie niet meer mogelijk is dan is uit elkaar gaan soms de enige oplossing. Betrokkenen gaan dan vaak uit elkaar in een zogenaamd exit-traject. Ook daarbij is het raadzaam een mediator te betrekken. Hij helpt hen om op een zorgvuldige manier uit elkaar te gaan, zoveel mogelijk recht doend aan de gezamenlijke en individuele belangen. Zijn de voorwaarden voor het verbreken van de arbeidsrelatie benoemd dan zoekt de mediator met betrokkenen naar de beste manier om de arbeidsovereenkomst te beeïndigen. Meestal worden deze afspraken vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst die leidt tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst.  

De mediators van AikiMind Mediations zijn arbeidsjurist, kennen de van toepassing zijnde wet-en regelgeving, zijn gespecialieerd in het werkgebied van arbeidsrelaties (Arbo, Poortwachter, WWZ, etc) en in de omgang met weerstanden en conflicthantering.

Speelt er in uw geval een dreigend verschil van mening of een dreigend arbeidsconflict met uw werkgever of werknemer wacht u dan niet te lang met het inschakelen van een mediator. Klik hier om naar de contactpagina te gaan.  

 

Training

investeer in de reis, dan komt de bestemming vanzelf goed

lees verder >>
mfnaikikai-foundation verenigingvoormindfulness crkbo