Disclaimer

Aikimind draagt er zorg voor om de inhoud van de website regelmatig bij te werken of toevoegingen hieraan te maken. Desalniettemin is Aikimind niet aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden inhoud

Aikimind staat er niet garant of waarborg voor of de aangeboden inhoud deugdelijk of geschikt voor een bepaald doel is.

Aikimind is niet aansprakelijkheid voor schade:
a. Toegebracht door de website.
b. Voortvloeiend uit het gebruik van de website.
c. In enig ander opzicht verband houdend met (het gebruik van) de website.
d. Voortkomend uit de onmogelijkheid (een van de webpagina's van) de website te kunnen raadplegen.
Ook is Aikimind gevrijwaard van aanspraken in geval van dreigende schade.

Aikimind behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment inhoud te wijzigen op, toe te voegen aan of te verwijderen van de website.

Aikimind behoudt zich het recht de website zonder kennisgeving vooraf en zonder verdere aanspraken in zijn geheel te beƫindigen. Ook is Aikimind niet aansprakelijk voor gevolgen (schade) als gevolg van het beƫindigen van de website

Interim Management

kennis zegt wat was, aandacht zegt wat is

lees verder >>
mfnaikikai-foundation verenigingvoormindfulness crkbo