Na mijn Rechtenstudie in Nijmegen werkte ik 15 jaar bij verzekeraars Interpolis en VGZ in verschillende rollen waarvan 12 jaar in diverse leidinggevende functies. Ik volgde verschillende leiderschapstrainingen en coachingsopleidingen en specialiseerde me in NLP coaching, Mindfulness, Conflicthantering en Mediation.

Tijdens een van mijn managementopleidingen kwam ik in aanraking met Aikido. Ik was direct volledig gefascineerd door de kalmte, de ontspanning en het schijnbare gemak waarmee in deze krijgskunst een aanval of bedreiging omgezet werd in een harmonieuze oplossing. De afgelopen 15 jaar heb ik me intensief bezig gehouden met de beoefening ervan en het bestuderen van de beginselen. Omdat Aikido gaat over interactie tussen mensen realiseerde ik me dat de toepassing ervan in een veel breder verband kan worden gezien.

Dat bracht me op het idee om te starten als zelfstandig ondernemer en diensten aan te bieden vanuit het gedachtengoed van Aikido en Mindfulness. De onderliggende principes en talloze mogelijkheden die deze twee tradities bieden kunnen heel goed ingezet worden in coaching, trainingen, mediation en andere vormen van dienstverlening. Werken vanuit centrum en balans, met overzicht en ontspanning staan daarbij voor mij centraal. Dit zorgt voor vitaliteit en levert met minder inzet en stress betere prestaties op.

Als MfN Register, Rechtbankmediator, arbeidsjurist, conflictconsultant en coach werk ik binnen verschillende sectoren: o.a. Zorg en Welzijn (w.o. Academische Ziekenhuizen), Onderwijs (w.o. Hoge scholen en Universiteiten),Industrie, MKB, Agrarische Sector, Overheid (w.o. Nationale Politie), Banken en Verzekeringen, KNVB (w.o. betaald voetbal).

Arbeidsmediation

het gaat er niet om of je conflicten tegen komt in je leven, het gaat er om wat je met de conflicten doet

lees verder >>
mfnaikikai-foundation verenigingvoormindfulness crkbo