Mediation

 

Een langzaam oplopend arbeidsgeschil met je werkgever? Een fors verschil van mening over de afwikkeling van een scheiding met je partner? Een conflict met je vennoot over de toekomst van jullie bedrijf?  Het zijn allemaal situaties waarin de emoties hoog kunnen oplopen. Vaak zijn de emoties zo hoog opgelopen dat een oplossing niet gemakkelijk in het zicht ligt. Maar je wilt het conflict het liefst wel zodanig oplossen dat je daarna verder kunt met je baas of je partner. In deze gevallen kan mediation de juiste weg zijn.

De mediator neemt, anders dan de rechter of een arbiter, geen standpunt in, bedenkt geen oplossingen en neemt geen beslissingen maar begeleidt partijen heel actief bij het zoeken naar de werkelijk onderliggende problematiek en het zelf bedenken en beslissen over mogelijke oplossingen. Hij stelt zich actief maar onafhankelijk en neutraal op en zoekt samen met hun naar win-win oplossingen.

Als onafhankelijk MfN registermediator en Rechtbankmediator, jurist en conflictdeskundige help ik partijen de communicatie weer op gang te brengen, het onderlinge vertrouwen in voldoende mate te herstellen en een gezamenlijke oplossing te vinden, begeleid ik het proces en bewaak ik de voortgang. Daarbij zoek ik met partijen naar onderliggende gezamenlijke belangen en wensen en maak ik emoties bespreekbaar en hanteerbaar. 

Wil je de uitkomst van een conflict graag in eigen hand houden en een tijdrovende juridische procedure voorkomen dan kan mediation de oplossing zijn. Voor meer informatie over de inhoud van een mediationtraject, lees verder...

Geïnteresseerd in de mogelijkheden van mediation, neem gerust contact op.

 

Mediation

los je jouw conflict of scheiding zelf op?

lees verder >>
mfnaikikai-foundation verenigingvoormindfulness crkbo