Mediation bij buurtconflicten

 

We leven in Nederland op een relatief klein gebied met heel veel mensen samen.  Verschillende achtergronden, culturen, waarden, normen, gewoonten en wijzen van communiceren in de samenleving in combinatie met uiteenlopende activiteiteiten in een vaak beperkte ruimte zorgen er voor dat er met regelmaat conflicten ontstaan.

Dat kan gaan over bv. geluidsoverlast of andere hinder,  conflicten tussen buren over activiteiten rondom de erfafscheiding of ongewenste sociale controle, maar ook storende activiteiten van groepen van jongeren in de buurt.

Dit soort conflicten in uw directe leefomgeving zorgen vaak voor allerlei vervelende verstoringen, zowel in uw zelf (lichamelijke en geestelijke gezondheid) als in uw relatie met de andere betrokkenen.  U bent gebaat bij een plezierige en ongestoorde leefomgeving waar u en uw gezin fijn kunnen wonen.

Aikimind bemiddelt in buurt- en burenconflicten en helpt betrokkenen om open en constructief met elkaar te praten over irritaties, belangen en gezamenlijke oplossingen. Hoe eerder betrokken in gesprek gaan hoe groter de kans dat de meningsverschillen of conflicten opgelost kunnen worden.

Naast bemiddeling/mediation en coaching bieden wij ook psychologische hulpverlening aan als dat wenselijk is. Ik werk daarvoor samen met mw. drs. Cecilia Couwenberg (Gezondheidspyscholoog BIG en eerstelijnspsycholoog NIP) van de Cirkel psychologie.

Wilt u meer informatie over onze dienstverlening bij buurt-en burenconflicten, neemt u dan gerust contact op. 

Mediation

los je jouw conflict of scheiding zelf op?

lees verder >>
mfnaikikai-foundation verenigingvoormindfulness crkbo