Mediation tussen burger en overheid

 

De overheid is de vertegenwoordiger van onze democratie en heeft de regie in allerhande zaken die het publieke belang betreffen. Zij is voor de uitvoering van dat belang gebonden aan wet- en regelgeving en heeft te maken met verschillende belangen van burgers en organisaties die vaak per definitie niet gelijksoortig zijn.

Veelvuldig wordt het verwijt gehoord dat overheden alleen handelen op basis van rechtmatigheid en te weinig openstaan voor het horen en erkennen van de belangen van burgers en organisaties. Veel overheidsinstanties hebben zich deze kritiek aangetrokken en meer en meer kiezen zij ervoor om conflicten op te lossen met behulp van mediation. 

In mediationzaken waarbij de overheid betrokken is wordt er een soort van time out ingelast in eventueel lopende juridische procedures.  De problematiek wordt daarmee uit de sfeer van het juridische denken gehaald en gefocust wordt op het creëren van oplossingen vanuit gezamenlijke belangen. Komt het tot een creatieve oplossing dan wordt deze vaak weer vertaald in een daarmee samenhangende juridische oplossing. Op die manier wordt naar wet en recht gekeken vanuit een goede afweging tussen publiek belang van de overheid en individueel belang van de burger.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van mediation bij conflicten met de overheid, neemt u dan contact met ons op. 

 

Arbeidsmediation

het gaat er niet om of je conflicten tegen komt in je leven, het gaat er om wat je met de conflicten doet

lees verder >>
mfnaikikai-foundation verenigingvoormindfulness crkbo