Mediation bij conflicten met verzekeraars

 

Verzekeraars zijn grote private organisaties die door burgers en bedrijven nogal eens worden vergeleken met overheidsinstanties. De reden daarvan is dat zij hun handelen baseren op verzekeringsovereenkomsten en polisvoorwaarden die ervoor moeten zorgen dat verzekerden aanspraak kunnen maken op uitbetaling bij schade maar ook die voorkomen dat er op onrechtmatige wijze claims worden gedaan die de premielasten onnodig doen stijgen.  Verzekeraars hebben dus net als overheidsinstanties te maken met individuele en gemeenschappelijke belangen.  

Helaas zijn verzekeraars de afgelopen jaren vaak op negatieve wijze in de pers gekomen wat heeft gezorg voor een afgenomen vertrouwen bij het publiek. Zij zijn zich bewust van deze positie en doen er alles aan om dat vertrouwen terug te winnen. 

Veel verzekeraars zien mediation als een zeer geschikt alternatief om conflicten met verzekerden of niet-verzekerden op te lossen. Zo wordt in vastgelopen (letsel)schadezaken met succes meer en meer een beroep gedaan op mediators om tot oplossingen te komen. De voordelen voor verzekeraars en andere partijen zijn evident.  In vergelijking met vaak langslepende juridische procedures zijn de kosten zeer laag, de snelheid waarmee het conflict wordt opgelost is groot en de kans dat de relatie met betrokken in stand kan blijven is hoog.  

Daarmee houden verzekeraars de kosten beperkt en voorkomen zijn imgagoschade dia vaak het gevolg is van het feit dat partijen de zaak voor de rechter brengen, de pers inschakelen of de zaak anderszins in de openbaarheid brengen.  

Door mijn ruime ervaring in de verzekeringsbranche spreek ik als mediator ook de 'taal van de verzekeraar'.  Dat bevordert de communicatie in dit soort zaken in het belang van alle betrokkenen.

Wilt u meer informatie over de mogelijkheid van mediation voor conflicten met verzekeraars neem dan contact met mij op. 

 

     

Interim Management

kennis zegt wat was, aandacht zegt wat is

lees verder >>
mfnaikikai-foundation verenigingvoormindfulness crkbo