Mediation en begeleiding bij echtscheiding

 

Echtscheiding is een van de meest ingrijpende gebeurtenissen in een mensenleven. Ruim 35% van de huwelijken in Nederland eindigt in een scheiding. Vaak zijn daarbij kinderen in het spel waardoor de toch al vaak emotionele gebeurtenis nog emotioneler en complexer wordt. Scheidende partners doen er daarom goed aan een mediator in te schakelen die hen helpt goede afspraken te maken in het belang van hunzelf en hun kinderen. Zij vergeten namelijk nogal eens dat ze weliswaar van elkaar scheiden als partner maar dat ze van elkaar afhankelijk blijven in de rol van ouders van het kind. Onderzoek heeft aangetoond dat wanneer de scheiding op een respectvolle manier gebeurt, met zo min mogelijk conflicten, de effecten voor de ontwikkeling van de kinderen in het algemeen beperkt kunnen worden.

Als mediator bij echtscheidigen richt ik me op de belangen van alle betrokkenen, ook die van de kinderen.  Ik help hun om te handelen en beslissingen te nemen vanuit hun eigen kracht en normen en waarden.  Samen brengen we de communicatie op gang, richten we ons op de gezamenlijke belangen en vullen we het wenselijke toekomstbeeld in. Van daaruit zoeken we naar oplossingen voor de knelpunten en vragen die er liggen.

Scheiden betekent meestal dat er afspraken gemaakt moeten worden over zaken als:

  • De zorg en opvoeding van de kinderen (ouderschapsplan)
  • Verdeling van vermogen en schulden (o.a. het huis)
  • Verdeling van de inboedel van het huis en eventuele andere bezittingen
  • Partneralimentatie 
  • Kinderalimentatie
  • Verdeling van opgebouwde pensioenrechten
 
Ik help u bij het regelen van deze zaken en het vastleggen van afspraken in het ouderschapsplan en het echtscheidingsconvenant. Naast het regelen van de zaken rondom de scheiding is er vaak ook behoefte aan begeleiding van de partners en kinderen bij het vormgeven van hun leven in de nieuwe situatie die ontstaat tijdens en na de scheiding. Denk daarbij onder andere aan het begeiden van de ouders in hun gesprekken met kinderen, familieleden en vrienden, het opbouwen van een nieuw zelfstandig bestaan, het vormgeven van partnerschap en ouderschap bij samengestelde gezinnen en het verwerken van emoties en verlies.
 
Bij een echtscheiding komen niet zelden patronen bij de partners naar boven waar zij last van hebben en die hun grondslag vinden in allerlei gebeurtenissen uit hun verleden.  Doordat de scheiding vaak gepaard gaat met gevoelens van onzekerheid en angst worden deze patronen verder versterkt en kunnen deze in de weg gaan zitten van het zoeken naar creatieve oplossingen en het nemen van heldere besluiten voor de toekomst. 
 
AikiMind biedt daarom verschillende vormen van begeleiding en hulpverlening:
  • Mediation en coaching bij relatieconflicten die regelmatig de kop opsteken of die verharden in een negatieve spiraal. 
  • Psychologische begeleiding en relatietherapie wanneer er sprake is van problematiek in het therapeutisch werkgebied.  
  • Begeleiding van partners, kinderen en andere familieleden bij o.a. angsten, depressie, burnout, verlieservaringen en traumaverwerking.
 
De therapeutische begelding en hulpverlening wordt aangeboden door mw. drs. Cecilia Couwenberg (Gezondheidspycholoog BIG en eerstelijnspsycholoog NIP) van de Cirkel Psychologie.  
 
Wilt u informatie over de begeleiding bij relatieconflicten of echtscheiding, de werkwijze en de kosten neemt u   

dan gerust contact met ons op.    

 

Mediation

los je jouw conflict of scheiding zelf op?

lees verder >>
mfnaikikai-foundation verenigingvoormindfulness crkbo