Mindfulness

 
Mindfulness betekent bewust aanwezig zijn in het hier en nu.  Het is een manier van leven waarbij je los komt van ingesleten automatische patronen door je bewustzijn te richten op gedachten, gevoelens, ervaringen en lichamelijke gewaarwordingen. In Oosterse tradities bestaat mindfulness in de vorm van meditatie al meer dan 2500 jaar. Dr. John Kabat-Zinn, een Amerikaanse arts introduceerde mindfulness in het Westen in de 80-er jaren van de vorige eeuw als behandelmethode voor mensen met terugkerende depressies en sindsdien hebben de toepassingsmogelijkheden ook op andere gebieden een grote vlucht genomen.  

In mindfulness stel je je aandacht zo volledig mogelijk open voor gevoelens, gedachten, beelden en lichamelijke gewaarwordingen.  Door deze bewustmaking  doorbreek je als het ware het (vaak onbewuste) automatische patroon van het brein om ‘automatisch te reageren op emoties’.  Het doel bij mindfulness is niet om te ontspannen of om je gedachten af te brengen van onplezierige situaties maar juist om een afwijzende houding tegenover onplezierige gevoelens en gedachten te veranderen.  Door een accepterende houding aan te nemen en niet te vechten tegen deze gevoelens of gedachten worden ze beter hanteerbaar en leer je beter om te gaan met situaties die je gewoonlijk geneigd bent te vermijden. Hoewel ontspanning en rust dus geen doel zijn zijn ze vaak wel het gevolg van mindfulness. 

Mindfulness leer je door het doen van mediatie-oefeningen. Deze mediatie-oefeningen kunnen gericht zijn op de ademhaling maar ook op specifieke lichamelijke gewaarwordingen, geluiden, gedachten of juist keuzeloze aandacht voor alles wat zich aandient. Deze oefeningen kunnen dagelijks op een vast moment gedaan worden maar ook geintegreerd worden in de dagelijkse bezigheden. 

Omdat mindfulness van nut kan zijn bij allerlei gevoelens en gedrag waar mensen last van kunnen hebben is er naast het gebied van de geestelijke hulpverlening een breed scala aan toepassingsgebieden; denk aan onderwijs, bedrijfsleven, sport en overheid.


 

 

Scheidingsmediation

scheiden doe je als partners, niet als ouderslees verder >>
mfnaikikai-foundation verenigingvoormindfulness crkbo