Vitaliteit

 

Vitaliteit wordt in Oosterse culturen vaak weergegeven met het woord 'ki' of 'chi', wat meestal vertaald wordt als universele levensenergie, levenskracht of energie. Deze levensenergie is optimaal aanwezig als mensen in balans zijn. Leef je gepassioneerd, dat wil zeggen doe je de dingen die je leuk vindt en die in overeenstemming zijn met je innerlijk waarden en leveren deze een bijdrage aan de samenleving of organisatie waar je deel van uitmaakt, dan zijn alle ingrediënten aanwezig voor een optimale vitaliteit.

Drie vragen en gedachten staan daarbij centraal:

  • Wat is je doel in het leven, waar wordt je gelukkig van?  Volg dat doel.
  • Breng je handelen in overeenstemming met je doel ten behoeve van je eigen geluk, dat van anderen en je leefomgeving......
  • Laat moeten plaats maken voor willen, vertrouw en laat los.....

 

Leven vanuit je eigen kracht betekent dat je hart (passie), hoofd (verstand) en buik (bron van energie) met elkaar verbindt. Je handelen gaat dan als vanzelf, op een natuurlijke wijze, en in lijn met die zaken die van belang zijn voor je gezondheid, vitaliteit en welzijn.

Scheidingsmediation

conflicten oplossen gaat zelden over wie er gelijk heeft. Het gaat over waarderen van verschillen

lees verder >>
mfnaikikai-foundation verenigingvoormindfulness crkbo