Workshop Jouw Levensvisie

Waartoe ben ik op aarde? Wat is mijn grootste verlangen, de passie van mijn leven? Wat is mijn unieke bijdrage aan het grotere geheel waar ik deel van uit maak, mijn unieke talent?  Wat drijft me en wat zijn mijn belangrijkste waarden? Hoe wil ik dat mijn dierbaren en bekenden over mij spreken als ik er niet meer ben? Dit zijn vragen die de meesten van ons kennen in alle fases van het leven en die te maken hebben met de intrinsieke behoefte van mensen om zichzelf te ontwikkelen en dat zichtbaar te maken.

Zelfontwikkeling is een heel belangrijke factor in het welzijn van mensen en heeft een belangrijk effect op vitaliteit en gezondheid. Kun je jezelf in voldoende mate ontplooien dan ervaar je dat je regie hebt over je leven en dat je keuzes kunt en mag maken hoe dat in te vullen.

In onze maatschappij ligt bij ontwikkeling de nadruk met name op externe factoren;  we leren ons te identificeren aan de hand van zaken als opleiding, status, werk en bezit.  Bij ontwikkeling gaat het echter niet zozeer om iets te bereiken wat nog niet aanwezig is maar veel meer over het naar buiten laten komen van iets dat al lang aanwezig is (vandaar ook ont-wikkelen, het is er al).  Iedereen wordt geboren met een unieke gave, een talent en gedurende ons leven mogen we daar uiting aan geven, ten behoeve van onszelf en de samenleving als geheel.  Maar hoe krijg je zicht op jouw unieke gave en hoe geef je daar uiting aan, wat is met andere woorden ‘de visie van jouw leven?’ Daar gaat deze workshop over. Lees verder.....

Scheidingsmediation

scheiden doe je als partners, niet als ouderslees verder >>
mfnaikikai-foundation verenigingvoormindfulness crkbo