Coaching

Als coach werk ik volgens een integrale of holistische visie. Dat wil zeggen dat ik met mensen werk vanuit hun totaal ‘mens-zijn’. Ik geloof dat mensen op aarde zijn om het beste te laten zien van zichzelf; leven, creëren en ontwikkelen volgens hun levensdoel ten behoeve van zichzelf èn de samenleving.

Daarom richt ik me bij het coachen op alle domeinen van het mens-zijn:

  • Soul; inzicht krijgen in hogere doelen en leren dromen te verwezenlijken (bewustzijn, bezinning en bezieling)
  • Creativity; leren creëren en ontwikkelen met de unieke gave die je hebt en de talenten die daaruit voortvloeien volledig benutten (talent, creatie en manifestatie)
  • Health; verantwoord leren groeien met de juiste leefstijl, voeding en beweging (voeding, lichaam en geest)
  • Energy; groeien met de juiste hoeveelheid energie en vitaliteit (rust, de juiste inspanning, balans en communicatie)  
 
Ga je ervan uit dat je met een reden op deze wereld bent dan helpt het als je meer inzicht krijgt in deze reden. Binnen het domein Soul werk ik met je aan het verkrijgen van inzicht in je hogere doelen/ levensdoelen en jouw unieke gave en talenten die daarbij horen.

 

Op het domein Creativity maak ik gebruik van coachingsmethoden zoals NLP en Systemisch werken om cliënten te helpen hun creativiteit volledig te benutten en in te zetten voor het bereiken van hun (levens) doelen. Eventuele belemmerende overtuigingen worden omgebogen naar ondersteunende overtuigingen en hulpbronnen die cliënten zelf beschikbaar hebben worden toegankelijk gemaakt.

Vanuit het domein Health richt ik me met cliënten op een levensstijl die past en aansluit bij hun levensdoelen. Mijn ervaring is dat wanneer er verbinding en balans bestaat tussen hoofd, hart en ziel, mensen heel goed in staat zijn om datgene te doen voor hun lichaam en geest dat goed voor ze is.

Op het domein Energy besteden we aandacht aan voldoende rust en balans. Ik maak daarbij onder andere gebruik van Oosterse ademhalings- en mediatietechnieken maar ook van meer Westerse methoden zoals de HRV-meting. 

Zijn ‘hoofd’, ‘hart’ en ‘ziel’ verbonden dan leven we in balans. We doen dan met het talent waarover we beschikken hetgeen we het beste kunnen en waar we ook het meeste voldoening uit halen. We maken in dat geval met passie (hart) onze dromen waar (ziel) en weten onze mentale vermogens te richten op het bereiken van de doelen die daarmee verbonden zijn (hoofd).

Afhankelijk van het probleem dat wordt ervaren of het doel dat niet kan worden bereikt kiezen we voor een primair domein om vanuit te starten en zoeken we naar de juiste aanpak. Mijn ervaring is dat een integrale aanpak een meerwaarde geeft, transformaties bij mensen teweeg kan brengen en zorgt voor blijvende verandering

AikiMind biedt verschillende soorten coaching aan.  Daarnaast wordt voor problematiek op het therapeutisch werkterrein en psychologische ondersteuning gebruik gemaakt van de diensten van mw. drs. Cecilia Couwenberg (Gezondheidspycholoog BIG en eerstelijnspsycholoog NIP).   Voor meer informatie over een coachingstraject, lees verder..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interim Management

kennis zegt wat was, aandacht zegt wat is

lees verder >>
mfnaikikai-foundation verenigingvoormindfulness crkbo