Begeleiding bij relatieproblemen

Partners ervaren tijdens hun relatie vaak ups en downs. Dat is normaal en hoort bij het leven.  Mensen hebben meestal de behoefte om zich binnen hun relatie ook individueel te ontwikkelen. De kunst is dan ook om balans te houden tussen deze individuele ontwikkeling en de ontwikkeling van hun relatie.

Beide ontwikkelingen zijn per definitie niet statisch en het is van groot belang dat partners in staat zijn om met elkaar te blijven praten over hun behoeften, verlangens, verwachtingen en mogelijkheden om daar ook naar elkaar toe gevolg aan te geven.  Ook in hectische perioden is het belangrijk om tijd te zoeken om met elkaar van gedachten te wisselen over deze zaken.  

Lukt het niet om problemen alleen op te lossen dan is het verstandig om tijdig een professional  in te schakelen. Afhankelijk van de situatie biedt AikiMind verschillende mogelijkheden om partners bij te staan in het oplossen van hun relatieproblemen. 

Relatiecoaching

Als relatiecoach ga ik met de partners diep in op de problemen die zij ervaren.  Samen zoeken we naar de achtergronden van ervaren problemen en ik help hen om feiten, interpretaties en gevoelens op een rijtje te zetten.  Vaak berust onderlinge communicatie ten onrechte op aannames die in de loop der jaren zijn ontstaan of is de wijze van communicatie zelf verstoord. Daardoor is men niet meer in staat om effectief te communiceren en belandt men niet zelden in een spiraal van negatieve communicatie en emoties. Zijn de problemen en oorzaken in kaart gebracht dan is het zaak om te kijken naar het toekomstperspectief. Hoe zouden  de partners met elkaar (en/of met hun andere gezinsleden) om willen gaan en welke mogelijkheden hebben zij daartoe ter beschikking?  Moeten er  hulpbronnen aangeboord worden of vaardigheden aangeleerd worden om anders met elkaar om te gaan?  Ik besteed niet alleen aandacht aan mogelijkheden om  ’samen’ een andere weg in te slaan maar helpt de partners ook om dat vanuit hun eigen individuele kracht te doen. Is er een verstoring  van de individuele energiebalans dan begeleid ik hen eerst bij het herstellen daarvan om daarna met hen samen te werken aan hun relatie.

Relatietherapie

De relatietherapeut komt in beeld wanneer er sprake is van zwaardere psycho-sociale problematiek.  Denk daarbij aan ontregelende angststoornissen en trauma- of verliesverwerking. Deze problemen vragen een meer therapeutische aanpak en daarvoor werkt AikiMind samen met een gespecialiseerde relatietherapeut, mevrouw drs. Cecilia Couwenberg (gezondheidspsycholoog BIG en eerstelijnspsycholoog BIG).   

Mediation bij echtscheiding

Is er sprake van een duurzame ontwrichting van de relatie dan overwegen partners vaak om te gaan scheiden.  Scheiden is niet altijd de oplossing maar vaak ook juist wel.  Gezien de vaak grote implicaties van een scheiding voor partners en gezinsleden is het van belang om het besluit om te gaan scheiden weloverwogen te nemen. De mediator helpt partners om weloverwogen keuzen te maken en de gevolgen daarvan goed re gelen.  Voor meer informatie over mediation bij echtscheiding klik op deze link.

Soms is het noodzakelijk dat er meerdere vormen van begeleiding tegelijk starten. Dat kan gelden voor de partners maar ook voor de kinderen of andere gezinsleden.  Is dat direct duidelijk dan kan een gezamenlijke intake worden gedaan door de relatiecoach of scheidingsmediator en de relatietherapeut samen. Er worden dan verschillenfe trajecten in gang gezet. De informatie binnen deze trajecten blijft uiteraard vertrouwelijk tussen hulpverlener en cliënt en wordt alleen gedeeld op diens verzoek of na diens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.  

 

Wilt u informatie over de begeleiding bij relatieproblemen of echtscheiding, de werkwijze en de kosten neemt u   

dan gerust contact met ons op.    

     

Scheidingsmediation

conflicten oplossen gaat zelden over wie er gelijk heeft. Het gaat over waarderen van verschillen

lees verder >>
mfnaikikai-foundation verenigingvoormindfulness crkbo