Begeleiding van kinderen bij relatieproblemen of echtscheiding 

De impact van relatieproblemen of scheiding van ouders voor kinderen kan groot zijn. De verwerking hiervan hangt sterk af van de wijze waarop ouders hun kinderen betrekken bij deze zaken en met hen daarover praten.

De praktijk leert dat ouders in dit soort situaties meestal zo door hun eigen problemen in beslag genomen worden dat het voor hen lastig is om hun ouderrol goed te kunnen blijven vervullen.  Zij weten wel dat voor het welbevinden van hun kinderen de relatie met de ouders de belangrijkste factor is, maar zijn simpelweg tijdelijk minder in staat er in voldoende mate te zijn voor te zijn.

Voor de kinderen is het van belang dat zij de conflicten van hun ouders of de echtscheiding betekenis kunnen geven in hun eigen leven.  Als zij daarin slagen dan betekent de verwerking van hun ervaringen dat zij weliswaar tijdelijk belemmerd worden in hun ontwikkeling maar dat deze zich op de langere termijn weer herstelt, zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek.

Kinderen moeten in staat worden gesteld hun ervaringen en gevoelens op een goede manier te delen. Verder is belangrijk dat zij de problemen die hun ouders hebben juist weten te adresseren, niet op zichzelf betrekken en dat zij de loyaliteitsgevoelens naar beide ouders op een goede manier kunnen uitten.  

Sinds 2009 zijn ouders verplicht om bij een scheiding een ouderschapsplan te  maken.  In het ouderschapsplan worden een aantal essentiële aspecten beschreven ten aanzien van de zorg en opvoeding van de kinderen.  Ouders geven hiermee op praktische wijze blijk van hun verantwoordelijkheid voor de kinderen en dienen daarbij de belangen van het kind centraal te  stellen. 

AikiMind helpt ouders hun kinderen op een zinvolle manier te begeleidingen bij relatieproblemen of scheiding en biedt daarnaast ook verschillende wijzen van begeleiding van de kinderen zelf.   

Begeleiding voor de ouders:

In de dienst-en hulpverlening van de relatiecoach, -therapeut en/of- mediator komen de relaties met de gezinsleden van de partners op adequate wijze aan de orde.

Begeleiding voor de kinderen:

  • In individuele coachingsgesprekken biedt Cecilia Couwenberg  (psychologe) een voor kinderen in alle leeftijdscategorieën op hun ontwikkeling en niveau gerichte benadering.  Zij biedt hen door haar laagdrempelige en betrokken aanpak een luisterend oor en een veilige mogelijkheid om hun wensen en verlangens omtrent een omgangsregeling te uiten.  De ouders krijgen een terugkoppeling van de gesprekken en kunnen daarmee rekening houden bij het  opstellen van het ouderschapsplan. Indien er sprake is van verdergaande trauma-of verliesverwerking kan er individuele psychologische begeleiding op maat worden opgestart voor het kind.
  • Voor kinderen in echtscheidingssituaties is er de mogelijkheid van groepsbegeleiding door middel van een KIES-coach. KIES staat voor ‘kinderen in echtscheidingssituaties’ en in dit programma wordt aan kinderen in de leeftijden van het basis- en voortgezet onderwijs door middel van contact met lotgenoten groepsbegeleiding geboden met behulp van spel- en praatgroepen.  Voor deze vorm van begeleiding werkt AikiMind samen met gespecialiseerde KIES-coaches. 

 

Wilt u meer informatie over de begeleiding van kinderen bij relatieproblemen of echtscheiding, neem dan contact met ons op.

 

Arbeidsmediation

het gaat er niet om of je conflicten tegen komt in je leven, het gaat er om wat je met de conflicten doet

lees verder >>
mfnaikikai-foundation verenigingvoormindfulness crkbo